Trang Nghiên cứu
 
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 1/8/2016, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017-2019.


Chi tiết kế hoạch cụ thể xem tại đây.

Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT - ĐHQGHN