Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu hội nhập kinh tế quốc tế1. Tên nhóm nghiên cứu: Hội nhập kinh tế quốc tế

Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Email: nhson@vnu.edu.vn

 
2. Trưởng nhóm và các thành viên:
 
TT
Họ và tên
Học hàm, học vị
Chuyên ngành
Trách nhiệm
1
Nguyễn Hồng Sơn
PGS.TS
KTCT
Trưởng nhóm
2
Nguyễn Anh Thu
TS

Phát triển quốc tế

Phó trưởng nhóm
3

Nguyễn Thị Kim Anh

PGS.TS
KTTG&QHKTQT
Thành viên
4

Nguyễn Xuân Thiên

PGS.TS
KTCT
Thành viên
5
Vũ Thanh Hương
ThS.
KTTN
Thành viên
6

Nguyễn Cẩm Nhung

TS

Phát triển toàn cầu

Thành viên
7

Nguyễn Thị Vũ Hà

TS
KTĐN
Thành viên
8

Nguyễn Thị Minh Phương

ThS.
Kinh tế quốc tế
Thư ký
9
Trần Việt Dung
ThS.
Kinh tế TCQT
Thành viên
10

Nguyễn Tiến Dũng

TS

Phát triển quốc tế

Thành viên
 
3. Giới thiệu các hướng nghiên cứu chính
  • Các vấn đề hội nhập về thương mại, đầu tư, tài chính, lao động quốc tế
  • Hiệp định thương mại tự do và các liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu
  • Các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại
  • Lợi thế so sánh các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam
  • Vấn đề hội nhập hướng tới tăng trưởng xanh

4. Giới thiệu các kết quả và sản phẩm khoa học tiêu biểu (trong 5 năm trở lại đây)

4.1. Sách chuyên khảo

TT
Tên bài báo/sách chuyên khảo
Tên tạp chí/Nhà xuất bản
Tác giả/Đồng tác giả
1
Giáo trình Khoa học Quản lý

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chủ biên
2
Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp Việt Nam

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chủ biên
3
Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chủ biên
4
5 năm Việt Nam gia nhập WTO
NXB Khoa học Xã hội
Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
5

Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
6

Cộng đồng Kinh tế Đông Á và những toan tính của các nước lớn

NXB Lao động, 2010
Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
7

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung và Lộ trình

NXB Khoa học xã hội, 2009
Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên)
8

Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2014

Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên)
 
4.2. Số bài báo công bố quốc tế:
TT
Tên bài báo/sách chuyên khảo
Tên tạp chí/Nhà xuất bản
Tác giả/Đồng tác giả
Ghi chú
1

Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies? Evidence from the Vietnam’s manufacturing sector

The Journal of International Trade and Economic Development. (Taylor & Francis) (forthcoming in 2015)

Nguyen Hong Son (đồng tác giả)

SSCI (ISI) & Scopus]
2

A note on poverty among ethnic minorities in the North-West region, Vietnam

Post-Communist Economies, 27 (3)(Taylor & Francis) (forthcoming in 2015)

Nguyen Hong Son (đồng tác giả)

SSCI (ISI) & Scopus
3

Testing the relationship between corporate governance and bank performance - an empirical test in Vietnam

Asian Social Science, Vol.10, No.11, June 2014
Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
Scopus
4

Bank Restructuring - International Perspectives and Vietnam Practices

Accounting and Finance, Research, Sciedu Press, ISSN 1927-5986, E-ISSN 1927-5994, Vol. 3, No. 2, 2014, pg. 36-50

Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
EconLit
5

Macroeconomic Policy Strategies for Growth and Stability in Cambodia, Lao PDR, Vietnam, and Thailand

The Thailand Research Fund, ISBN: 978-974-466-714-4. 2014

Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
 
6

Improving Accessibility of Financial Services in the Border-Gate Areas to Facilitate Cross-Border Trade: The case of Vietnam and Implications for Greater Mekong Subregion Cooperation

Journal of Greater Mekong Subregion Development Studies, Vol 5/2010

Nguyễn Hồng Sơn (Đồng tác giả)
 
7

Analyzing the Impacts of ASEAN Trade Liberalization on Vietnam’s Trading of Electronic Products

Yokohama Journal of Social Sciences (2015), Vol. 19, no. 6, pp. 61-71.

Nguyễn Anh Thu
(Đồng tác giả)
 
8

Assessing handicraft villages’ OVOP implementation capacity: case study of a silk village in Vietnam

 

The Journal of Japanese Operations Management and Strategy (2013), Vol. 4, No. 1, pp. 19-37.

Nguyễn Anh Thu
(Đồng tác giả)
 
9

Knowledge-based management in Vietnam: Case study of an ODA project

 

The Journal of Japanese Operations Management and Strategy (2012), Vol. 3, No. 1, pp. 55-73

Nguyễn Anh Thu
(Đồng tác giả)
 
10

Assessing the Impact of Vietnam's Integration under AFTA and VJEPA on Vietnam's Trade Flows, Gravity Model Approach

Yokohama Journal of Social Sciences (2012), ISSN 1346-0242. pp 137 - 148

Nguyễn Anh Thu
 
11

Assessing the Cost of Protection in Vietnam after Becoming WTO’s member

Yokohama Journal of Social Sciences (2010), Vol.15, pp.91-97.

Nguyễn Anh Thu
 
12

Import variety and productivity in Japan

Economics Bulletin (2009), Vol. 29, no.3, pp. 1947-1959.

Craig R. Parsons and Anh Thu Nguyen

Scopus
13

Variety in Japan (1980-2000)

 

Yokohama Journal of Social Sciences (2009), Vol. 14, no. 3, pp. 95-109.

Nguyen Anh Thu
 
 

4.3. Số bài báo công bố trên các tạp chí uy tín trong nước:

 
TT
Tên bài báo/sách chuyên khảo
Tên tạp chí/Nhà xuất bản
Tác giả/Đồng tác giả
Ghi chú
1

Hội nhập khu vực dịch vụ của EU: Từ thị trường hàng hóa thống nhất đến thị trường dịch vụ thống nhất

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , Số 01/2010

Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

 
2

Vai trò, đặc điểm và xu hướng FDI của Nhật Bản vào một số nước Đông Nam Á

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nám Á, Số 3 (120)/2010
Nguyễn Xuân Thiên
 
3

Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam hướng tới tầm cao đối tác chiến lược

Tạp chí NC Đông Nam Á. Số 5/2012
Nguyễn Xuân Thiên
 
4

Một số đặc điểm của chính của FDI vào ASEAN giai đoạn 2000-2010 và giải pháp chính sách

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/11/2012
Nguyễn Xuân Thiên
 
5

Impact of export variety on productivity in Japan

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN. Chuyên san Kinh tế và kinh doanh. Số 5 năm 2010

Nguyễn Anh Thu
 
6

Currency appreciation and currency attack – Imperfect common knowledge

VNU Journal of Science – Economics and Business, Vol. 28, no. 2, pp. 134-145.

Nguyễn Anh Thu
 
7

 Cơ chế phát triển sạch (CDM) và một số vấn đề khi áp dụng CDM ở các nước đang phát triển

Tạp chí nghiên cứu Châu phi và Trung Đông, số 12 (64), tháng 12/2010 trong mục Nam-Nam/Bắc-Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

 
8
Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & dự báo, Trung tâm NCĐTNN (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN)

Nguyễn Thị Kim Anh
 
9

Chuyển giá và chống chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 4(419), tháng 4/2013, tr.47-53, ISSN 0866-7489.

Nguyễn Thị Kim Anh
 
10

Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các bon thấp (LCF) của Thái Lan và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Đông Nam Á, tháng 4/2013
Nguyễn Thị Kim Anh
 
11

Một số dấu hiệu dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài các bon thấp (LCF) vào ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam

Tạp chí những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 2(202), tháng 2/2013, tr. 55-65, ISSN 0868-2984

Nguyễn Thị Kim Anh
 
12

Đồng EUR trên thị trường tài chính quốc tế: vị thế và các yếu tố ảnh hưởng

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số tháng 7/2011

Nguyễn Thị Vũ Hà
Nguyễn Thanh Huệ
 
13

Quản lý và điều tiết các dòng vốn nước ngoài ở các nền kinh tế mới nổi và một số gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. Số 3 (203) tháng 3/2013

Nguyễn Thị Vũ Hà
 
14

Đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước vùng Vịnh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh/Số 3 (27) năm 2011

Vũ Thanh Hương
 
15

Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN. Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Vũ Thanh Hương
 
16

Đánh giá mức độ cam kết và thực thi cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng của Việt Nam,

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 28 (2012)
Vũ Thanh Hương
 
17

Challenges resulting from the global economic crisis, and responses by Vietnamese woman-led, export-oriented enterprises: a preliminary inquiry

ARTNeT Working paper Series/ No.120/ October 2012

Nguyễn Mạnh Hùng
Trương Thị Kim Anh
Vũ Thanh Hương

 
18

Vai trò của đầu tư nước ngoài đến phát triển công nghệ ở Đông Á

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số 2 năm 2010
Trần Việt Dung
 
19

 Hợp tác khu vực kinh tế Biển Đen.

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới số 3/2010 -

Trần Việt Dung

 
20
Các đặc khu kinh tế tại Ấn Độ
Tạp chí nghên cứu Ấn Độ và Châu Á (08/2012)
Trần Việt Dung
 
21

 Thương mại Việt nam-Hàn quốc: tính bổ sung và cạnh tranh.

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 7 (125) 2011

Nguyễn Tiến Dũng

 
22

 Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc và tác động đến thương mại Việt Nam.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh/Số 4 (28) năm 2011

Nguyễn Tiến Dũng

 
23

Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Tiến Dũng
 
24

Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

NXB Chính trị Quốc gia, 2014

Nguyễn Thị Minh Phương
(Đồng tác giả)
 
25

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Đức và một số gợi mở chính sách đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Thông tin lý luận chính trị, Bản tin của Hội đồng lý luận Trung ương, số 57 (13), tháng 04/2013

Nguyễn Thị Minh Phương
 
 

4.4. Số Thạc sĩ, Tiến sĩ đã đào tạo: 5 NCS và khoảng 50 Thạc sĩ

4.5. Số sản phẩm KHCN được chuyển giao, thương mại hóa

TT
Tên công trình
Thời gian thực hiện
Đơn vị chuyển giao sản phẩm
1

Tỷ giá hối đoái và sự di chuyển của dòng vốn vào Việt Nam

2009-2011
Quỹ nghiên cứu Thái Lan
 
2

Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô ở Lào, Thái Lan, Campuchia

2009-2011
Quỹ nghiên cứu Thái Lan
 
3

Cải thiện dịch vụ tài chính nhằm thuận lợi hóa thương mại biên mậu ở các khu vực cửa khẩu của Việt Nam và gợi ý cho các nước GMS

2009-2010
Ngân hàng ADB
4

Luận cứ khoa học cho phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam đến năm 2020

2008-2010
Bộ KHCN, Bộ KHĐT
5

Đề tài cấp Nhà nước: Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam

2008-2010
Bộ KHCN
6

Đề tài cấp Nhà nước: Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh mới của thế giới và sự tham gia của Việt Nam

2013-2014

Bộ KHCN, Chuyển giao cho Ban Kinh tế Trung ương và Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế áp dụng trong hoạch định chính sách hội nhập; chính sách phát triển cụm công nghiệp trong nước

7

Nghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam trong ASEAN và ASEAN + 3 từ năm 2013 đến năm 2015.

2013-2015

Dự kiến chuyển giao cho Vụ CSTM Đa biên, Bộ Công thương; Vụ Kinh tế tổng hợp, Bộ Ngoại giao

 

4.6. Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu có thành tích cao:

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt nhiều thành tích cao cấp Trường Đại học Kinh tế, đặc biệt nhóm sinh viên nghiên cứu chủ đề “Đánh giá tác động của hội nhập ASEAN+3 tới thương mại thuỷ sản Việt Nam” do TS. Nguyễn Anh Thu hướng dẫn đã đạt giải Ba Tài năng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2014.

4.7. Các giải thưởng, bằng khen

Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2012 cho sách chuyên khảo “Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại”. NXB ĐHQGHN, năm 2010 (Quyết định số 2335/QĐ-KHCN ngày 11/7/2012 của ĐHQGHN).

4.8 Tổ chức Hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế

Nhiều hội thảo khoa học quốc tế có tính lan toả lớn về hội nhập kinh tế khu vực đã được các thành viên nhóm nghiên cứu chủ trì tổ chức:

- Hội thảo quốc tế “Tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Namđã được tổ chức tại Hà Nội (2013). Hội thảo tập trung vào các kinh nghiệm trên thế giới về hội nhập kinh tế, kinh nghiệm tham gia AEC của các nước ASEAN, một số bài học kinh nghiệm cho việc Việt Nam tham gia AEC. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu trong nước và quốc tế, được giới truyền thông và học thuật đánh giá cao, góp phần nâng cao nhận thức về AEC trong xã hội. http://ueb.vnu.edu.vn/newsdetail/hoithao/9662/hoi-thao-quoc-te-tham-gia-vao-cong-dong-kinh-te-asean-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-cho-viet-nam.htm
- Hội thảo quốc tế “Bối cảnh quốc tế mới và tác động đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp tổ chức cùng trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM. Hội thảo đánh giá các tác động của bối cảnh quốc tế mới đối với AEC như các vấn đề hội nhập Đông Á, các vấn đề của EU, chiến lược của Trung Quốc và tác động tới AEC… Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm lớn của xã hội, thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu giữa các trường Đại học khối kinh tế. http://ueb.vnu.edu.vn/newsdetail/hoithao/11343/hoi-thao-boi-canh-quoc-te-moi-va-tac-dong-toi-cong-dong-kinh-te-asean-aec.htm

- Hội thảo quốc tế “Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam” phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2014. Hội thảo được coi là tiên phong trong chuỗi các sự kiện chuẩn bị cho việc hình thành AEC vào cuối năm 2015. Hội thảo đã tập trung chủ yếu vào việc tham gia AEC của Việt Nam, trong đó đánh giá sự sẵn sàng của Việt Nam từ các cơ quan Chính phủ, địa phương tới các doanh nghiệp. Hội thảo được đánh giá có tác động lan toả và hiệu ứng tích cực trong nước và quốc tế, và như một sự khởi đầu cho chiến dịch truyền thông về AEC. Sau hội thảo này, một loạt các sự kiện chuẩn bị cho AEC đã được các cơ quan Chính phủ tiến hành. http://ueb.vnu.edu.vn/newsdetail/hoithao/12417/hoi-thao-quoc-te-huong-toi-cong-dong-kinh-te-asean-va-mot-so-goi-y-chinh-sach-doi-voi-viet-nam.htm

4.9. Các hoạt động khác

Nhóm nghiên cứu đã chuyển giao các kết quả nghiên cứu tới không chỉ các cơ quan Chính phủ, các tổ chức như đã nêu trên, mà còn chuyển giao tới các doanh nghiệp thông qua một loạt các hoạt động của các tổ chức, Hiệp hội:

 

5. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới

 
TT
Sản phẩm
Mục tiêu nghiên cứu và chế tạo
Nội dung triển khai
(dự kiến)
Các hoạt động thực hiện để tạo sản phẩm
Thời gian thực hiện
(dự kiến)
1
Sách về Hội nhập Kinh tế ASEAN; hội nhập khu vực
Tăng cường nhận thức về ASEAN; hội nhập khu vực
- Phối hợp xuất bản 03 cuốn sách bằng Tiếng Anh
- 03 cuốn sách tiếng Việt
Phối hợp trong Mạng lưới học giả Đông Á và Đông Nam Á
2015 - 2020
2
Chuỗi Hội thảo quốc tế thường niên về Hội nhập khu vực
Tăng tính lan toả trong xã hội
Xây dựng mạng lưới nghiên cứu quốc tế
- Hội nhập Đông Á
- Hội nhập TPP
- Vấn đề hội nhập và tăng trưởng xanh
- Thực hiện thường niên
2015 - 2020
3
05 bài báo quốc tế ISI/Scopus
 
 
Phối hợp cùng các học giả nước ngoài
2015 - 2020
4
Các khoá học ngắn hạn về hội nhập quốc tế
Chuyển giao kết quả nghiên cứu
Tăng cường nhận thức, cung cấp kiến thức cho cộng đồng
- Dành cho ngân hàng
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tập đoàn
- Địa phương

Thực hiện thường xuyên, phối hợp với các hiệp hội, các cơ quan, các tổ chức … (VCCI, VAFIE, Amcham, Eurocham, JETRO…)

2015 - 2020
5
02 Dự án quốc tế về hội nhập khu vực

Tăng cường năng lực nghiên cứu, kết nối với quốc tế, tăng cường gắn nghiên cứu với thực tiễn

- Hội nhập Tiểu vùng GMS
- Hội nhập Đông Á và Đông Nam Á

Dự án phối hợp với học giả quốc tế, trong các chương trình của các tổ chức quốc tế như ADB, WB, IMF…

2015 - 2020
6
Hướng dẫn NCS, thạc sĩ; trong đó có 03 NCS nước ngoài
Phát triển mạng lưới nghiên cứu
 
 
 
 

6. Đối tác chiến lược của Nhóm nghiên cứu

 
TT
Tên đối tác
Sản phẩm hợp tác chuyển giao
Thời gian dự kiến
1
Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
Phối hợp nghiên cứu và xuất bản, tổ chức hội thảo
Từ năm 2015
2
Trường Đại học Thammasat, Thái Lan
Phối hợp nghiên cứu và xuất bản
Từ năm 2015
3
Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông
Phối hợp nghiên cứu và xuất bản
Từ năm 2015
4
Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế
Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu
Từ năm 2015
5
Bộ Công thương
Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu
Từ năm 2015
6
Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu
Từ năm 2015
 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN