Trang Nghiên cứu
 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ 2020 (ICYREB 2020)

Trong khuôn khổ hoạt động thường niên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ - ICYREB, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh khác đồng tổ chức hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2020). Đây là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ (40 tuổi) công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới.


1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Thứ 6 ngày 15/01/2021.

2. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Thương mại

3. Địa chỉ: 79 đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

>> Kỷ yếu hội thảo xem tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN