Trang Nghiên cứu
 
Ra mắt cổng thông tin StatsAPEC

Vừa qua, cổng thông tin thống kê với tên gọi StatsAPEC được xây dựng bởi Ban Hỗ trợ Chính sách APEC đã được công bố.


Đây là cổng thông tin cung cấp các dữ liệu và thông tin đã được thống nhất từ lúc APEC được thành lập vào năm 1989 qua địa chỉ http://statistics.apec.org/. Một điều thuận lợi cho người truy cập là tất cả các dữ liệu có thể được chuyển thành dạng văn bản Microsoft Excel để theo dõi và phân tích.
StatsAPEC được xây dựng trên hai cơ sở dữ liệu là:

  • Cơ sở Chỉ số quan trọng

  • Cơ sở kết nối song phương

Cơ sở Chỉ số quan trọng gồm thông tin của hơn 120 chỉ số về thương mại, tài chính và kinh tế xã hội, cho phép phân tích các xu hướng trong khu vực APEC. Cơ sở kết nối song phương sẽ tạo điều kiện tốt cho việc phân tích chi tiết các dòng mậu dịch và đầu tư trong APEC và giữa APEC với thế giới.

APEC tập hợp các chỉ số ở phạm vi lớn, và là điểm đặc biệt của StatsAPEC.
Hy vọng StatsAPEC sẽ là một cổng thông tin hữu ích. Lần đầu tiên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng các khối kinh tế APEC được truy cập vào cơ sở thông tin thống kê miễn phí của APEC. Đây sẽ là cơ hội để mọi người tìm hiểu rõ hơn về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cũng hy vọng rằng, cổng thông tin StatsAPEC sẽ trở thành cơ sở tiện ích trong việc nghiên cứu, phân tích và xây dựng chính sách phát triển.
Để tham khảo, vui lòng truy cập vào StatsAPEC
http://statistics.apec.org/index.php/apec_psu/index hoặc http://www.apec.org


TD tổng hợp