Trang Nghiên cứu
 
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải năm 2012

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2012 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNTT

Tên công trình

Tên người thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải cấp Trường

1

Phản ứng chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến nay.

Phạm Thị Mai Anh,
Nguyễn Thế Trung

QH 2008 E KTCT
QH2009 E KTCT

TS Vũ Thị Dậu

KK

2

Phát triển các tổ chức tài chính vi môn ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Linh

QH 2009 E KTCT

PGS.TS Phạm Văn Dũng

KK

3

Phân tích ảnh hưởng của quy trình ngân sách tới quy mô chi tiêu ngân sách của 1 số nước trên thế giới

Chu Thị Nhường,
Trần Thị Giáng Quỳnh

K53KTPT

TS. Bùi Đại Dũng

KK

4

Fair trade hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu trường hợp HTX chè Shan hữu cơ Suối Bu- Văn Chấn- Yên Bái

Nguyễn Mạnh Hùng,
Trần Thị Huệ,
Nguyễn Thùy Dương,
Nguyễn Thị Hà Ly

K54KTPT
K54KTĐN
K9ATROY
K55CLC

TS. Nguyễn Quốc Việt

KK

5

Đánh giá tính bền vững nợ nước ngoài của Việt Nam

Phạm Thị Thảo,
Dương Minh Hiếu,
Tống Mĩ Dung

K54KTPT

Ths. Phan Tiến Ngọc

Giải Nhì

6

Hướng đi nào cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam từ 2012- 2020, tầm nhìn đến 2030

Phạm Ngọc Duy,
Nguyễn Đức Vinh,
Bạch Thị Thanh Thanh)

K54KTPT

TS. Vũ Quốc Huy

KK

7

Thực trạng chính sách bình ổn giá tại thành phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp.

Đặng Thị Bồng

K55KTPT

TS. Vũ Quốc Huy

KK

8

Phát triển và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thu Huyền

QH2009E-CLC

TS Vũ Anh Dũng

Giải Nhất

9

Đánh giá chất lượng tăng trưởng xanh của các loại hình doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Trường hợp ngành công nghiệp chế biến tại Hà Nội

Võ Ngọc Quý,
Nguyến Lê Dung,
Nguyễn Thị Mai Anh

QH2009E-KTĐN
QH2009E-CLC

PGS.TS Hà Văn Hội

Giải Ba

10

Thương mại trong ngành công nghiệp sạch và ngành công nghiệp bẩn ở Việt Nam dưới tác động của hội nhập WTO

Phạm Hà My,
Võ Thị Thái,
Nguyễn Thị Mai Anh

QH2009E-CLC

Th.S Vũ Thanh Hương

Giải Ba

11

Xây dựng quy tắc cho chính sách tiền tệ Việt Nam

Đào Thanh Trường,
Nguyễn Quang Tú,
Mai Nguyệt Ánh

QH2009E-KTĐN
QH2009E-CLC

TS Võ Trí Thành

KK

12

Tác động của tự do kinh tế đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp Việt Nam

Phạm Đức Thắng,
Bùi Hoài Trang,
Đoàn Ngọc Diệu Hằng

QH2008E KTĐN
QH2009E CLC

TS Hà Văn Tuấn

KK

13

Phân tích quá trình xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn thông qua việc áp dụng 5S – Trường hợp công ty Traphaco

Hoàng Thị Hồng Nhung,
Hồ Thị Tú

QH 2008 E QTKD

TS. Phan Chí Anh

Giải Ba

14

Nghiên cứu vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Đỗ Đình Nam,
Nguyễn Như Ngọc,
Nguyễn Thành Tư

QH 2009 E QTKD

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Giải Ba

15

Ứng dụng quy trình sản xuất tinh gọn những thành công và khó khăn bước đầu cho doanh nghiệp sản xuất tại VN.

Chu Thị Tú Anh,
Phạm Thị Lan Phương

QH 2009 E QTKD

TS. Trần Đức Vui

Giải Ba

16

Sản xuất tinh gọn ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.

Đỗ Thị Cúc,
Tạ Thị Hương Giang,
Hoàng Thị Thu Hà

QH 2009 E QTKD

TS. Nguyễn Đăng Minh

Giải Nhất

17

Đo lường quá trình dẫn truyền lãi suất ở VN giai đoạn 2005-2011

Phùng Đức Quyền,
Lưu Thị Quỳnh Giang

QH2009 E TCNH TA

TS. Trần Thị Thanh Tú

Giải Nhì

18

Quy tắc Taylor và gợi ý chính sách điều hành lãi suất cho VN

Vũ Xuân Hòa

QH2008 E TCNH

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

KK

19

Đầu tư vốn con người, bài học kinh nghiệm từ các quốc gia

Bùi Thị Nhâm

QH2010 E TCNH

TS. Võ Trí Thành

Giải Ba


Trường ĐHKT - ĐHQGHN