Trang Nghiên cứu
 
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải năm 2009

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2009 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNSTT

Tên công trình

Tên người thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải cấp Trường

Giải cấp Bộ

1

Đo lường quy mô khu vực kinh tế ngầm Việt Nam 1994-2004

Hoàng Xuân Diễm
Trần Mai Anh
Nguyễn Đình Minh Anh


TS. Võ Trí Thành

Nhất

Nhất/ Vifotech

2

Một số nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của người Nhật Bản và những gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam

Đào Thị Lơn
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Quang Tú
Đinh Hữu Hải

QH-2006E QTKD

ThS. Nguyễn Phương Mai

Nhì

KK

3

Hoạt động Internet Marketing của các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Trịnh Phương Anh

QH-2005E QTKD

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Ba


4

Phát triển hệ thống cửa hàng một giá ở Hà Nội

Phùng Thị Quỳnh Anh
Đồng Văn Chung


ThS. Trần Đức Hiệp

KK


5

Tính hữu ích của thông tin trên báo cáo tài chính

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thùy Dung

K51-TCNH

TS. Đặng Đức Sơn

KK

KK

6

Phí nước thải tại Việt Nam

Lê Thị Thanh Thủy

QH-2006E CLC

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà7

Phát triển dịch vụ khai thuê hải quan trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Thị Thùy Dung

QH-2005E KTĐN

TS. Hà Văn Hội8

Nghiên cứu mô hình tập đoàn ở một số nước Đông Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang

QH-2005E KTCT

ThS. Ngô Đăng Thành9

Tăng cường dịch vụ xã hội cho người nghèo khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Trần Thị Thúy

QH-2007E KTCT

PGS. TS. Phạm Văn Dũng10

Kinh nghiệm phát triển thị trường KH&CN của Trung Quốc và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Vũ Đức Cường

QH-2005E KTCT

ThS. Trần Quang Tuyến11

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp gắn liền với phát triển thương hiệu

Bùi Thị Thanh Huyền

QH-2006E QTKD

ThS. Nguyễn Thu Hà12

Mô hình Marketing xã hội cho lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Giải pháp liên kết giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân

Nguyễn Thị Hoàng Ngân

QH-2005E QTKD

ThS. Nguyễn Hải Minh13

Chứng khoán hóa-bản chất, vai trò và các điều kiện thực hiện

Nguyễn Thị Hằng
Mai Thị Sen

QH-2006E TCNH

PGS. TS. Trần Thị Thái Hà14

Giao dịch các chứng khoán phái sinh và cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ

Lê Thị Hồng Phượng
Hoàng Minh Ngọc
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Mai Phương

QH-2006E TCNH

PGS. TS. Trịnh Thị Hoa Mai15

Chính sách lãi suất với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay

Nguyễn Thị Hà
Đỗ Hoàng Ngân
Vũ Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Bắc
Nguyễn Minh Ngọc
Trương Thị Trang
Mai Thị Thùy Trang

0

TS. Vũ Thị Dậu16

Đề xuất phương án giải quyết sai phạm của công ty VEDAN dựa trên một số quan điểm về phát triển bền vững và nhóm lợi ích

Tạ Hoàng Long

QH-2006E TCNH

TS. Bùi Đại Dũng
Trường ĐHKT - ĐHQGHN