Trang Nghiên cứu
 
Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2017

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2017.


STT

Tác giả/Đồng tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

1

Nguyễn Thị Vũ Hà

Chu chuyển vốn quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015

Khoa học xã hội Việt Nam ISSN 1013-4328, số 2 (111) -2017, Tr. 11-18

2

Trần Thị Thanh Huyền và Nguyễn Cẩm Nhung

Ước lượng chuyển dịch biến động của tỷ giá hối đoái đến các mức giá nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc giai đoạn 2005- 2015

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế tháng 5/2017

3

Nguyễn Cẩm Nhung

The Trend of the US Dollar Dependency Decreasing in East Asia and Opportunities for Regionalization of Renminbi

Vietnam's Socio-Economic Development dated 01/03/2017

4

Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Thanh Mai

Thực trạng phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Những vấn đề Kinh tế và Chính Tr.ị Thế giới, 5/2017, Tr.23 - 31

5

Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thành Trung, Phan Thanh Thảo và Lê Văn Nam

Bộ ba bất khả thi: Thực tiễn điều hành chính sách tại ASEAN -5 và Việt Nam

Những vấn đề Kinh tế và Chính Trị Thế giới, 12/2011

6

Nguyễn Tiến Minh, Phạm Minh Phương

Green Trucking in the World and Policy Implications for Vietnam

Vietnam Socio-Economic Development, 04/​2017, Tr.89

7

Nguyễn Thị Phương Linh

Phân tích sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành cà phê Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Tr.ung Đông, số 07 (143), 07/2017, Tr.44 - 53

8

Vũ Thanh Hương, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Văn Tú

Chính sách quản lý thương mại biên giới Mỹ - Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam,

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 6/2017, Tr. 8-19

9

Vũ Thanh Hương, Phạm Minh Tuyết

An application of the SMART model to assess impacts of the EVFTA on Vietnam's imports of automobilies from the EU

VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol 33, No. 2, 2017, Tr. 1-13

10

Phạm Vũ Thắng Nguyễn Thùy Anh

Mô hình đại học xanh: Nghiên cứu trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 11 (474),11/2017, Tr. 79-88

11

Nguyễn Thùy Anh Phạm Vũ Thắng

Tổng quan về các nghiên cứu quốc tế về mô hình trường Đại học xanh

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 9 (472), 9/2017, Tr. 25-32

12

Phạm Vũ Thắng Nguyễn Thùy Anh

Green Universiti Model in VietNam - International Experience and Policy Implications

Vietnam Socio-Economic, Tr. 91-103

13

Trần Việt Dung

Các yếu tố tác động đến di chuyển lao động trong ASEAN

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 02/2018

14

Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Thanh Mai

Mô hình khu hợp tác kinh tế biên giới và một số gợi mở

Tạp chí những vấn đề Kinh tế Chính trị Thế giới, 6/2017

15

Đặng Qúy Dương

Mối quan hệ giữa FDI, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế

Kinh tế và Dự báo, Tháng 11 năm 2017, số 33 (673), Tr. 8-10

16

Đặng Qúy Dương, Đào Thị Bích Thủy

Yếu tố kinh tế vĩ mô của địa phương tác động đến sự phát triển của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 11/2017, số 506, Tr.118-120

17

Hà Văn Hội

Hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu tại biên giới vùng Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Tr.ung Đông, số 9 (145), 9/2017, Tr. 37-46

18

Hà Văn Hội

Phát triển thương mại biên giới của Thái Lan trong những năm gần đây

TC Nghiên cứu Châu Phi và Tr.ung Đông Số 11 (147) 11/2017/Tr. 38-45

19

Nguyễn Tiến Dũng

Phân tích tác động của RCEP tới Việt nam sử dụng mô hình cân bằng khả toán

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương Số 499, tháng 8/2017, Tr.ang 51-55

20

Nguyễn Tiến Dũng

Tăng trưởng Năng suất lao động và Tiền lương trong các doanh nghiệp chế tạo Việt nam giai đoạn 2004-2015

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương Chấp thuận đăng

21

Nguyễn Anh Thu, Phạm Duy Khánh

Hợp tác kinh tế biên giới: Trường hợp tỉnh Lào Cai - Việt Nam và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc

TC Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 10/2017, Tr.29-40

22

Nguyễn Thị Kim Anh

Mô hình trường ĐH xanh Nhật Bản và hàm ý cho các trường ĐH Việt Nam

Nghiên cứu Châu Phí và Trung Đông, 06(142) , 6/2017, Tr. 30-42

23

Phí Mạnh Hồng

"Thể chế kinh tế thị trường và vấn đề sở hữu ở Việt Nam"

Nghiên cứu kinh tế số tháng 3 năm 2017

24

Phí Mạnh Hồng

Economic Institutional Renovation in Vietnam

Tạp chí khoa học xã hội, Số 10, 2017

25

Nguyễn Thanh Hằng

Tác động của FDI đến bất bình đẳng thu nhập ở nhóm nước thu nhập trung bình thấp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 239(II), Tháng 5 năm 2017, Tr. 2-12

26

Nguyễn Thanh Hằng

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

Tạp chí Kinh tế, Số 17 + 18, tháng 1 + 2 - 2017, Tr. 59-61

27

Hoàng Khắc Lịch
Dương Cẩm Tú

Các nhân tố ảnh hưởng tới nợ nước ngoài ở các nước đang phát triển

Chuyên san Kinh Tế và Kinh Doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Tập 33, Số 4 (2017), Tr. 99-106

28

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Giang

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 33, Số 1 (2017), Tr. 55-63

29

Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Đàm Thị Tuyết, Trần Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Thanh

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh Tập 33, Số 1 (2017), Tr. 64-73

30

Đàm Thị Tuyết

Phương pháp đánh giá năng lực ứng phó với BĐKH ở cấp độ cộng đồng. Kết quả khảo sát tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã được chấp nhận đăng năm 2017

31

Đàm Thị Tuyết

Đánh giá năng lực ứng phó với BĐKH của người dân ở cấp độ cộng đồng: kết quả khảo sát tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh đã được chấp nhận đăng năm 2017

32

Bùi Hồng Phượng, Nguyễn Thị Phan Thu, Trần Thị Lan Anh, Lưu Quốc Đạt

Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh

33

Nguyễn Thị Phan Thu

Các trung gian của thị trường hai mặt, từ lý thuyết đến thức tiễn của Việt Nam

Tạp chí Công thương (2017) ISN 0866-7756, Tr. 8-14

34

Lương Thị Ngọc Hà/ Đặng Thị Bồng

Mối quan hệ giữa tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công

Tạp chí Kinh tế số 17 + 18, tháng 1 + 2/2017, Tr. 77-79

35

Lương Thị Ngọc Hà

Thực trạng và đánh giá về chính sách mua sắm công xanh Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 488 tháng 2/2017, Tr. 37-40

36

Đào Thị Bích Thủy

Tác động của quản trị kinh tế của chính quyền địa phương đến tăng trưởng số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 502 (2017), tr. 77-79

37

Đặng Quý Dương, Đào Thị Bích Thủy

Yếu tố kinh tế vĩ mô của địa phương tác động đến sự phát triển của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 506 (2017), tr. 118-120

38

Đào Thị Bích Thủy

Vai trò tạo việc làm của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế Số 85 (2017), tr. 23-28

39

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thanh Tùng

Kinh tế Việt Nam: Nhìn lại năm 2016 và triển vọng năm 2017

Tạp chí Tài chính Trang 13-17,kỳ 1+2 Tháng 1/2017 ( 648+649)

40

Nguyễn Thu Hà,
Phan Chí Anh

Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thương mại điện tử

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 494 (6/2017)

41

Hoàng Trọng Hòa, Phan Chí Anh

Quan hệ giữa chiến lược sản xuất và kết quả hoạt động tại một số nhà máy ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Số 467 (4/2017)

42

Đỗ Minh Cương

Mô hình, tiêu chuẩn người lãnh đạo thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế,

Lý luận chính trị số 10, 2017. tr.85-89

43

Đỗ Minh Cương

The science of leadership and management in Vietnam: some urgent fundamental issuses

The Politiacal Theory, (Research Journal of Ho Chi Minh National Academay of Politics) Vol.12-Mar, 2017, Tr.77-82.

44

Nguyễn Thùy Dung

Năng lực và hiệu quả lãnh đạo tại các tổ chức công và tư ở Việt Nam,

Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học KTQD, số đặc biệt, Tr. 89-95, 11/2016

45

Hồ Chí Dũng

Marketing chiến lược trong kinh doanh rạp chiếu phim tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 17, 2016, Tr. 70-74

46

Phan Chí Anh,
Nguyễn Thu Hà

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tạp chi Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 479 (10/2016)

47

Phan Chí Anh,
Nguyễn Thu Hà

Một số nghiên cứu quốc tế và gợi ý cho Việt Nam về hệ thống sản xuất hiệu suất cao tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo

Tạp chi Công Thương Số 3 (3/2017)

48

Nguyễn Thu Hà,
Phan Chí Anh

Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thương mại điện tử

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 494 (6/2017)

49

Nguyễn Thu Hà,
Đỗ Đình Long

Đánh giá sự hài lòng của các du khách tại Khu du lịch Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 493 (6/2017)

50

Đặng Thị Hương;
Nguyễn Đăng Minh

Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ tiếp cân của Quản trị tinh gọn "Made in Viet Nam"

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 239 (3, 2016), Tr. 59-66

51

Nguyễn Phương Mai
Hoàng Văn Hảo
Nguyễn Văn Duy

Factors influencing citizens' satisfaction with public administration services at the grassroot level case study of Tay Ho district

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 5E (2016)

52

Lưu Thị Minh Ngọc;
Nguyễn Phương Mai

Các rào cản thể chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 498, tháng 7/2017, Tr. 95

53

Nguyễn Đăng Minh

Xây dựng mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh 2017

54

Lưu Thị Minh Ngọc

Giải pháp hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân lực của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tạp chí khoa học, ISSN 0866- 7594 tháng 1/2017

55

Nguyễn Anh Tuấn;
Lưu Thị Minh Ngọc

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam

Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội tháng 7/2017

56

Lưu Thị Minh Ngọc;
Nguyễn Anh Tuấn

Mối quan hệ giữa chi phí thất bại và động cơ khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ số 41, tháng 8/2017

57

Lưu Thị Minh Ngọc;
Nguyễn Phương Mai

Các rào cản thể chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 498, tháng 7/2017, Tr. 95

58

Đinh Văn Toàn

Promoting university startups’ development: International experiences and policy recommendations for Vietnam

Vietnam’s Socio-Economic Development Vol. 22, No. 90 (7/2017), Tr. 19-42

59

Đinh Văn Toàn

Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

Chuyên san Kinh tế & Kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Số 4, Vol.32, 12/2016

60

Đỗ Xuân Trường

Sự hài lòng với công việc của giảng viên một số trường đại học ở Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, T2/2017

61

TS. Trần Thế Nữ
Đồng tác giả (tác giả 1)

Cải cách thuế ở VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế và Dự báo Số 23/2017

62

TS. Trần Thế Nữ
Đồng tác giả (tác giả 1)

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Ninh Bình

Kinh tế và Dự báo Số 15/2017

63

TS. Trần Thế Nữ
Đồng tác giả (tác giả 1)

Giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 489/2017

64

TS.Nguyễn Thị Phương Dung
Đồng tác giả (tác giả 1)

Kế toán tinh gọn: tình huống giảng dạy thực tế

Tạp chí Tài chính-Quản trị kinh doanh Số tháng 9/2017

65

TS.Nguyễn Thị Phương Dung
Đồng tác giả (tác giả 2)

Factors affecting green banking practices: Exploratory factor analysis on Vietnamese banks

Journal of Economic Development 24(2) 04-30 Số tháng 3/2017- Tr. 04-30

66

Đỗ Quỳnh Chi
(Tác giả)

Kế toán tinh gọn trong lĩnh vực dịch vụ - nghiên cứu điển hình tại Công ty TNH Dịch vụ mới Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 500 (8/2017), 116

67

ThS Khiếu Hữu Bình
(Đồng tác giả)

Tích hợp chương trình đào tạo quốc tế vào đào tạo cử nhân kế toán

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Kế toán-kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" Tr. 280, năm 2017, chỉ số ISBN: 978-604-922-593-2

68

Nguyễn Thị Hương Liên
(Đồng tác giả)

Xác định chi phí môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán Số 09 (2017), Tr. 51-53

69

Nguyễn Thị Hương Liên
(Đồng tác giả)

Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Số 4, 2017

70

TS. Trần Thị Vân Anh

Đào tạo tài chính cá nhân nâng cao khả năng tiếp cận tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số bài học cho Việt Nam

Tạp chí ngân hang, Số 14, tháng 7/2017

71

TS. Trần Thị Vân Anh (1)

Chính sách tài khóa của Nhật Bản và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Số 4 (113), 2017

72

TS. Trần Thị Vân Anh (1)

Những thách thức đối với chính sách Abenomics và một số hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng Tháng 5/2017

73

TS. Trần Thị Vân Anh

Phát triển thị trường mua bán nợ: Nghiên cứu trường hợp của Mĩ

Tạp chí Ngân hang, Số 24, Tháng 12/2017

74

TS. Trịnh Thị Phan Lan

Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm

Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 6/2017

75

ThS. Tô Lan Phương (2)

Giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Tháng 3/2017

76

ThS. Tô Lan Phương (2)

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tháng 5/2017

77

ThS. Tô Lan Phương

Một số vấn đề khi thực hiện rà soát BCTC của các doah nghiệp FDI ở Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tháng 6 năm 2017

78

TS. Nguyễn Anh Tuấn (2)

Tình hình Tài chính tiền tệ thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017

Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới Số 1 (249) 1/2017

79

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Dữ trữ ngoại hối của Việt Nam: các chỉ tiêu chủ yếu và một số hàm ý chính sách

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Số 2 (465) năm 2017

80

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng trong hội nhập quốc tế

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Số 4 (467) năm 2017

81

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Minh bạch hóa quản lý tài chính công: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực tiễn ở nước ta -

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán Số 9/2017

82

TS. Nguyễn Thế Hùng

Các tiêu chí tài chính và phi tài chính trong đo lường và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Tạp chí Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương số 499, tháng 8/2017

83

Th.S Nguyễn Quốc Việt

Bảo vệ và định giá thương hiệu DNHH khi cổ phần hóa

M&A Outlook Số 01 tháng 8/ 2017

84

Th.S Nguyễn Quốc Việt

Công cụ dựng sổ trong định giá thoái vốn DNNN

M&A Outlook Số 01 tháng 8/ 2017

85

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Một số vấn đề phát triển dịch vụ Mobile Banking ở Việt Nam

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số tháng 12/2017.

86

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Kinh nghiệm triển khai giáo dục tài chính thúc đẩy phổ cập tài chính trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng Số chuyên đề tài chính toàn diện, tháng 12/2017

87

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh đẩy mạnh tài chính toàn diện

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ Số 11/2017

88

Th.S Tô Lan Phương

Giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương T3/2017

89

Th.S Tô Lan Phương

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế và Dự báo T5/2017

90

Nguyen Anh Tuan and Nguyen Thanh Luan (2017)

Money demand and the welfare cost of inflation: empirical evidence from East Asian countries, External Economic Review, No 94 (8/2017)

Tạp chí Kinh tế đối ngoại tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại thương p 46-54

91

Nguyễn Anh Tuấn (2017)

Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới: một số vấn đề lý luận và triển vọng phát triển ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Thương mại số tháng 9/2017

92

Nguyễn Anh Tuấn (2017)

Đồng tiền quốc tế: nghiên cứu trường hợp đồng Đô la Mỹ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Số 10 (473) năm 2017

93

TS. Đinh Xuân Cường (1), TS. Nguyễn Thị Nhung (2)

Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm

Tạp chí Ngân hàng Số 11 - Tháng 6/2017

94

TS. Nguyễn Thị Nhung (1)

Sở giao dịch dành cho các mặt hàng nông sản: Kinh nghiệm của các quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng Số 11 - Tháng 6/2017

95

TS. Nguyễn Thị Nhung (1)

Ngân hàng xuyên biên giới: Hàm ý cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

Tạp chí Ngân hàng Số 11 - Tháng 6/2017

96

TS. Nguyễn Thị Nhung (1)

Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam: Trường hợp giao dịch kỳ hạn cà phê

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (ĐHKT-ĐHQGHN) Số tháng 3.2017

97

Trần Đức Hiệp

Sự thay đổi trong chính sách kinh tế chính trị của các nước Asean với Trung Quốc

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 5/2017 Số 493, Tr. 95 - 98

98

Trần Đức Hiệp

Liên kết phát triển kinh tế vùng trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 6/2017 Số 495

99

Trần Đức Hiệp

Vai trò của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế Ai Cập

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Tháng 6/2017 Số 6/2017

100

Trần Đức Hiệp

Nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu: lý thuyết và thực tiễn Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 12/2017 Số tháng 12/2017

101

Nguyễn Thị Thu Hoài

Những bất cập trong chống chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tạp chí Công Thương, Số 1 (2017), Tr. 29

102

Nguyễn Thị Thu Hoài

Xử lí mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trên lĩnh vực kinh tế qua 30 năm đổi mới

Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 495 (6/ 2017), Tr. 32-36

103

Nguyễn Thị Thu Hoài

6 biểu hiện mới của các công ty xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá

Kinh tế và Dự báo 23 ( 8/2017), Tr. 24-28

104

Trần Quang Tuyến

Bất bình đẳng, đói nghèo va mức sống dân cư cấp xã ở Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế Tháng 3/2017, Tr. 1-12

105

Trần Quang Tuyến

Phân tách bất bình đẳng hạnh phúc bằng hồi quy: Bằng chứng thực nghiệm từ 126 nước

Kinh tế và Phát triển Tháng 5/2017, Tr. 1-9

106

Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng

Những rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế Số tháng 5/2017

107

Phan Huy Đường, Lê Anh Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Tháng 5/2017, Tr. 1-9

108

Phan Huy Đường

Những thách thức và triển vọng đối
với sự phát triển của APEC

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay Số 4, tháng 4/2017

109

Phan Huy Đường, Phan Anh

Cơ hội, thách thức của việc tham gia cộng đồng kinh tế Asean đối với giảm nghèo và an sinh xã hội ở Hà Nội

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số 491, tháng 4/2017

110

Phan Huy Đường

Phát triển bền vững các khu công nghiệp: nhận thức, khái niệm và các tiêu chí đánh giá

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 15 (tháng 5/2017)

111

Phạm Văn Dũng

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Số 6 (115), 2017

112

Phạm Văn Dũng

Đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và kinh doanh Số tháng 12/2017

113

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Hồng Điệp

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tạp chí Cộng sản điện tử Ngày 04/5/2017

114

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Hồng Điệp

Mối quan hệ giữa Nhà nước và Thị trường trong phát triển thị trường khoa học, công nghệ

Tạp chí Tài chính Kỳ 2, tháng 6/2017 (659)

115

Phạm Văn Nghĩa, Lê Thị Hồng Điệp

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Tài chính Tháng 9/2017 (665)

116

Trần Đức Vui

Kế hoạch cắt giảm thuế của tổng thống Donald Trump

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay Số 5/2017

117

Trần Đức Vui

Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực dịch vụ Logistics: Thực trạng và giải pháp

Kinh tế và dự báo Số 20 (7/2017)

118

Trần Đức Vui

Gỉai pháp đẩy mạnh dịch vụ đưa người lao đông đi làm việc ở thị trường Đông Bắc Á

Kinh tế và dự báo Số 34(12/2017)

119

Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Hồng Sơn,

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Quan điểm của Đảng và một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Cộng sản số 894 tháng 4, 2017 Tr. 44-49

120

Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Nhận thức và những vấn đề đặt ra

Tạp chí Cộng sản điện tử tháng 5, 2017

121

Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Hồng Sơn,

Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 4, 2017

122

Phạm Vũ Thắng, Nguyễn Thuỳ Anh

Mô hình trường đại học xanh: Nghiên cứu trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu Kinh tế Số 11 (474) 2017, Tr. 79-88

123

Nguyễn Thuỳ Anh, Phạm Vũ Thắng

Tổng quan các nghiên cứu quốc tế về mô hình trường đại học xanh

Nghiên cứu Kinh tế Số 9 (472 ) 2017, Tr. 25-32

124

Đỗ Anh Đức, Nguyễn Tuấn Anh

Để DNNVV Việt Nam đón đầu được các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 26 (2017), Tr. 27

125

Nguyễn Thị Xuân Thúy, Đỗ Anh Đức

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 241(2017), Tr. 17

126

Đỗ Anh Đức, Nguyễn Thị Hoan

Giải pháp thựchiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 31 (2017), Tr. 24

127

Đinh Văn Thông

Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Tài chính số 660, Kỳ 1 - Tháng 7/2017, Tr. 44-46

128

Đinh Văn Thông

Quỹ đầu tư cộng đồng

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình dương, số 506, tháng 11/2017, Tr. 35-37

129

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Chính sách an ninh năng lượng của mỹ dưới thời tổng thống Obama và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 12/2017, Tr. 52

130

Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Thị Phan Thu

Chính sách an ninh năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng
thống Obama và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 12 (237)/2017

131

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, TS. Lưu Quốc Đạt, Th.S Nguyễn Đức Lâm

Ứng dụng mô hình phân tích thứ bậc để xác định mức độ tác động của các nhân tố gây mất an ninh năng lượng tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình dương


Trường ĐHKT - ĐHQGHN