Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Lương Ngọc Minh

Tên luận án: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Ngọc Minh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/07/1972

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9 34 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Xuân Phong

>> Xem hoặc download tóm tắt luận án tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN