Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Ngọc Trung

Tên luận án: Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Trung

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/06/1987

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1923/QĐ-ĐHKT ngày 14/07/2017 điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

 

9. Mã số: 9 34 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Anh Tài

                                                          2. PGS.TS. Trần Văn Tùng

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN