Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Trần Đăng Quỳnh

Tên luận án: Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Trần Đăng Quỳnh

2. Năm sinh: 04/09/1979

3. Quyết định công nhận NCS số: Số 3719/QĐ-ĐHKT ngày 29/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo.

5. Tên luận án: Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam.

6. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

7. Mã số: 9 31 01 06

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Hội

>> Xem hoặc download bản Tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN