Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Trung Kiên

Tên luận án: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình tại Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng


1. Họ và tên NCS: Lê Trung Kiên

2. Năm sinh: 14/12/1974

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo tối đa 02 năm (QĐ số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017)

5. Tên luận án: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình tại Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng
  • PGS.TS. Đan Đức Hiệp

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN