Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Trần Thị Thanh Huyền

Tên luận án: Chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.


1. Họ và tên NCS: Trần Thị Thanh Huyền

2. Năm sinh: 01/11/1983

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép kéo dài thời gian đào tạo đến 31/12/2019 theo QĐ 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017

5. Tên luận án: Chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

6. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

7. Mã số: 62 31 01 06

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • TS. Nguyễn Cẩm Nhung
  • TS. Nguyễn Tiến Dũng

>>> Xem hoặc download tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN