Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Đinh Văn Tới

Tên luận án: Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam


Thông tin luân án:

1. Họ và tên: NCS Đinh Văn Tới

2. Năm sinh: 19/5/1977

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên luận án: Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1.TS. Đỗ Xuân Trường, 2.PGS.TS. Nhâm Phong Tuân


>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN