Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Vũ Phương Anh

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam1. Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

2. Tác giả: NCS. Đỗ Vũ Phương Anh

3. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

4. Mã số: 62 34 05 0

5. Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, PGS.TS Lê Quân

6. Tên đơn vị đào tạo SĐH: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

>> Xem tóm tắt luận án tại đây