Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Thu Trang

Tên luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Thu Trang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/05/1980

4. Nơi sinh:

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1250/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 2 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Nguyễn Duy Dũng
  • GS.TS Phan Huy Đường

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net