Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Hùng

Tên luận án: Chính sách học phí đại học của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quang Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/06/1978

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2439/QĐ-ĐHKT ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên luận án: Chính sách học phí đại học của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
  • TS. Phạm Vũ Thắng

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net