Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Anh Tuấn

Đề tài:Tác động của quản trị tri thức đối với đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệpSinh ngày: 14/10/1976

Nơi sinh: Hà Nội

Khóa đào tạo: QH-2012 E

Quyết định công nhận: 1134/QĐ-ĐHKT ngày 7/6/2012

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã số: 62 34 05 01

Người hướng dẫn khoa học:

- Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

- Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Đăng Minh

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net