Trang tin tức sự kiện
 
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Nước ngoài

Ngày 6/1/2011, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đx ký quyết định số 15 /QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Phạm Hùng Tiến, Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đầu tư nước ngoài, trường Đại học Kinh tế.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Bình