Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 10/2020

Tháng 10/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 2879/QĐ-ĐHKT ngày 01/10/2020 về việc cử ông Trương Tuấn Anh hỗ trợ Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý trong công tác quản lý phần mềm, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 2880/QĐ-ĐHKT ngày 01/10/2020 về việc điều động và bổ nhiệm ThS. Trần Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 2898/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm ThS. Đào Thị Thanh Huyền chuyên viên Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 2899/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nương chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 2902/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trung Phong chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 2906/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Xuân chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 - Quyết định số 3135/QĐ-ĐHKT ngày 16/10/2020 về việc cử PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị kiêm phụ trách trách nhiệm, công việc của Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 3185/QĐ-ĐHKT ngày 21/10/2020 về việc cử ThS. Nguyễn Trung Phong, Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phụ trách phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 3186/QĐ-ĐHKT ngày 21/10/2020 về việc bổ nhiệm PGS.TS. Lê Đình Hải giảng viên cao cấp khoa Kinh tế Phát triển, giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

UEB_net