Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 03/2020

Tháng 03/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 714/QĐ-ĐHKT ngày 19/03/2020 về việc bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Phú Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Ngân hàng, khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 745/QĐ-ĐHKT ngày 25/03/2020 về việc bổ nhiệm lại PGS.TS. Phan Chí Anh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Mộc Miên