Trang tin tức sự kiện
 
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Ngày 16 và 17/3/2010, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các phòng chức năng và trung tâm trực thuộc Nhà trường.


Cụ thể như sau:
  • Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên giữ chức Phó Trưởng phòng Đào tạo.
  • Bổ nhiệm ThS. Trần Thị Hoàng Yến, Chuyên viên Khoa Kinh tế Quốc tế giữ chức Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự.
  •   Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hải Minh, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.
  • Bổ nhiệm ThS. Phạm Thu Phương, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và giáo dục Quốc tế giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục Quốc tế.

PV