Trang tin tức sự kiện
 
Trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế

Ngày 22/3/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký và trao quyết định số 508/QĐ-TCNS về việc bổ nhiệm TS. Vũ Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế giữ vị trí Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế trực thuộc Trường.


Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng trang trọng với sự chứng kiến của đại diện các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể giảng viên và chuyên viên của Khoa Kinh tế Quốc tế và đặc biệt là Nguyên Chủ nhiệm khoa Kinh tế Quốc tế – TS. Khu Thị Tuyết Mai.
Việc bổ nhiệm đặt kỳ vọng của Nhà trường vào một giai đoạn phát triển mới của Khoa trên tinh thần kế thừa, phát huy và đổi mới.
Sau khi nhận quyết định, TS. Vũ Anh Dũng đã trình bày kế hoạch xây dựng và phát triển Khoa giai đoạn 2010-2012 với tầm nhìn đến năm 2020 và nhận được sự tư vấn, sự hỗ trợ ủng hộ cũng như chỉ đạo từ Ban giám hiệu mà trực tiếp là Hiệu trưởng.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT trao quyết định bổ nhiệm TS. Vũ Anh Dũng giữ chức Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế trực thuộc nhà trường.

Khoa Kinh tế Quốc tế