Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT miễn nhiệm, điều động lãnh đạo các đơn vị tháng 2/2020

Tháng 02/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định miễn nhiệm, điều động lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 151/QĐ-ĐHKT ngày 03/02/2020 về việc TS. Nguyễn Quốc Việt thôi giữ chức cụ Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển do hết nhiệm kỳ quản lý và theo nguyện vọng cá nhân;

- Quyết định số 152/QĐ-ĐHKT ngày 03/02/2020 về việc cử PGS.TS Nguyễn An Thịnh, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, phụ trách  Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ ngày 04/02/2020 đến khi có quyết định mới.


Thanh Bình