Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 12/2019

Tháng 12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 4022/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2019 bổ nhiệm lại PGS.TS. Hà Văn Hội, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, kiêm giữ chức cụ Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Quyết định số 4026/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2019 bổ nhiệm TS. Nguyễn Thùy Anh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Chính trị, giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Quyết định số 4028/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2019 bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Lan