Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 11/2019

Tháng 11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 3263/QĐ-ĐHKT ngày 4/11/2019 bổ nhiệm lại TS. Trần Thế Nữ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 3510/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2019 TS. Nguyễn Cẩm Nhung, Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

- Quyết định số 3496/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2019 về việc PGS.TS Lê Trung Thành thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế.

- Quyết định số 3515/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2019 điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, đồng thời kiêm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đến khi có quyết định mới.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Huyền