Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 9 và 10/2019

Tháng 9 và 10/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 2649/QĐ-ĐHKT ngày 18/9/2019 TS. Trần Quang Tuyến, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị.

- Quyết định số 3030/QĐ- ĐHKT ngày 7/10/2019 bổ nhiệm lại TS. Đinh Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 3031/QĐ-ĐHKT ngày 7/10/2019 bổ nhiệm lại ThS. Ngô Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Quyết định số 3136/QĐ-ĐHKT ngày 17/10/2019 bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thanh Bình