Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 8/2019

Tháng 8/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 2333/QĐ-ĐHKT ngày 16/8/2019 bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2334/QĐ-ĐHKT ngày 16/8/2019 cử PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2342/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2019 cử PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế đến khi có quyết định mới.


Lại Đức Minh