Trang tin tức sự kiện
 
ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 7/2019

Tháng 7/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 1998/QĐ-ĐHKT ngày 31/7/2019 điều động và bổ nhiệm ông Lê Trung Thành, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế và Giám đốc chương trình thạc sĩ chất lượng cao ngành Quản trị các tổ chức tài chính đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2168/QĐ-ĐHKT ngày 31/7/2019 điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Cẩm Nhung, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế và Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đến khi có quyết định mới.

 


Thanh Bình