Trang tin tức sự kiện
 
Thành lập Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội thuộc Trường ĐHKT

Ngày 18/12/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3345/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội trực thuộc Trường.


Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội là tổ chức khoa học công nghệ tự bảo đảm chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản khoản (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước theo quy định.

Cùng ngày 18/12/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3346/QĐ-ĐHKT ban hành Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm.
Các quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thanh Bình