Trang tin tức sự kiện
 
Bổ nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Ngày 09/11/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3248/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Giảng viên cao cấp giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đâyLưu Nguyễn