Trang tin tức sự kiện
 
Bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ngày 01/11/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3163/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Trần Thị Hoài Thương, kế toán viên chính Phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đây


Lưu Nguyễn