Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn năm 2014

Thông báo số 3649 /TB- ĐHKT ngày 27/12/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; trong năm 2014, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cho các lớp cao học theo 4 đợt, cụ thể như sau:
1. Đợt 1

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: từ ngày 06/01 - 25/01

- Thành lập hội đồng chấm luận văn từ ngày 26/01-15/02

- Thời gian chuyển tài liệu cho các thành viên trong hội đồng từ 16/02 - 20/02

- Các thành viên hội đồng đọc luận văn, các phản biện gửi nhận xét phản biện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế từ ngày 21/02 - 14/03

- Thời gian tổ chức bảo vệ: từ ngày 15/3 - 06/04

2. Đợt 2

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: từ ngày 01/04-28/04

- Thành lập hội đồng chấm luận văn từ ngày 02/05-15/05

- Thời gian chuyển tài liệu cho các thành viên trong hội đồng từ 16/05-20/05

- Các thành viên hội đồng đọc luận văn, các phản biện gửi nhận xét phản biện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế từ ngày 21/05 - 14/06

- Thời gian tổ chức bảo vệ: từ ngày 15/6 - 06/07

3. Đợt 3

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: từ ngày 10/07-31/07

- Thành lập hội đồng chấm luận văn từ ngày 01/08-15/08

- Thời gian chuyển tài liệu cho các thành viên trong hội đồng từ 16/08-20/08

- Các thành viên hội đồng đọc luận văn, các phản biện gửi nhận xét phản biện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế từ ngày 21/08 - 14/09

- Thời gian tổ chức bảo vệ: từ ngày 15/9 - 06/10

4. Đợt 4

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: từ ngày 10/10 - 31/10

- Thành lập hội đồng chấm luận văn từ ngày 01/11-12/11

- Thời gian chuyển tài liệu cho các thành viên trong hội đồng: từ 12/11 - 15/11

- Các thành viên hội đồng đọc luận văn, các phản biện gửi nhận xét phản biện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế từ ngày 15/11 - 10/12

- Thời gian tổ chức bảo vệ: từ ngày 10/12 - 31/12

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: Phòng Đào tạo (P.504), Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 504), người liên hệ: Đặng Thị Trang.

Đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa và học viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu.

>> Download văn bản tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN