Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về việc cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo Sau đại học

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN Thông báo về việc cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo Sau đại học


 

 

 

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN Thông báo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi Sau đại học, những thí sinh đạt kết quả môn thi Ngoại ngữ theo các bậc học và có nguyện vọng được cấp Chứng chỉ đến Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (Nhà A3 – P.102) để làm thủ tục đăng  ký nhận Chứng chỉ ngoại ngữ.
-  Điện thoại liên hệ: 0437547435
-  Website: www.ulis.vnu.edu.vn

 


Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT