Trang tin tức sự kiện
 
Danh sách học viên khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2 và nghiên cứu sinh học ghép các học phần chuyên môn

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo Danh sách học viên khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2 và nghiên cứu sinh học ghép các học phần chuyên môn


 
Tải Danh sách học viên khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2 tại đây >>>
Tải Danh sách NCS chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng học ghép tại đây>>>>
Tải Danh sách NCS chuyên ngành Quản lý kinh tế học ghép tại đây>>>
Tải Danh sách NCS chuyên ngành Kinh tế quốc tế học ghép tại đây>>>
 
                                                                                     

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN