Trang tin tức sự kiện
 
Nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018

Thông báo sô 1681/TB-ĐHKT ngày 22/6/2018 của Trường ĐH Kinh tế về việc Nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018


Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-ĐHKT ngày 27/3/2018 và Quyết định số 646/QĐ-ĐHKT ngày 27/3/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2017; Quyết định số  1425/QĐ-ĐHKT ngày 21/5/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2018Quyết định số  1603/QĐ-ĐHKT ngày 12/6/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho học viên cao học về thời gian và thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 7h45 ngày 02/7/2018 (Theo Thông báo số 1560/TB-ĐHKT ngày 05/6/2018 về việc kế hoạch trao bằng tốt nghiệp năm 2018).

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN.

Trường hợp học viên đến nhận bằng và bảng điểm sau thời gian nêu trên, đề nghị học viên liên hệ trước với Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch. Phòng Đào tạo dự kiến sẽ phát bằng vào chiều thứ Năm hàng tuần (từ 14h30 - 16h00) tại Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Thủ tục:

- Học viên mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, đề nghị học viên phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Học viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp học viên còn nợ sách, đề nghị học viên xin giấy xác nhận của Trung tâm Thư viện sau khi đã hoàn thành việc trả nợ sách và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

- Học viên hoàn thành việc đóng học phí theo quy định. Trường hợp học viên còn nợ học phí, đề nghị học viên xin giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã hoàn thành đóng học phí và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 024.37547506/ máy lẻ 305 (trường hợp không đến nhận bằng theo thời gian quy định trên).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 024.37547506/ máy lẻ 434 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho học viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN