Trang tin tức sự kiện
 
Thu học phí gia hạn của học viên cao học khóa QH-2014-E (Trúng tuyển đợt 1/2014)

Thông báo số 2967/TB-ĐHKT ngày 7/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-ĐHKT ngày 29/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Căn cứ danh sách học viên cao học khóa QH-2014-E chưa nộp hồ sơ bảo vệ luận văn.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí gia hạn lần 1 đối với học viên cao học khóa QH-2014-E chưa nộp hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2016, như sau:

Học phí:

  • Học phí phải nộp: 5.025.000đ/học viên (Dánh sách kèm theo)

  • Thời gian nộp: Từ ngày 17/10/2016 đến 28/10/2016

Hình thức thu, nộp: Học viên nộp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, cụ thể:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

  • Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

  • Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …-khóa]/nộp học phí gia hạn bảo vệ luận văn

Thời gian nộp: Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng KHTC bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn hoặc số điện thoại: 04.37547506/ 434


Trường ĐHKT - ĐHQGHN