Trang tin tức sự kiện
 
Kết quả thu học phí, lệ phí của nghiên cứu sinh và học viên cao học trúng tuyển đợt 1/2016 (đến ngày 24/8/2016)

Thông báo số 2353/TB-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 44/TB-HĐTS ngày 29/6/2016 của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội về việc điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả nộp học phí, tiền làm thẻ, hồ sơ và tài liệu nhập học của nghiên cứu sinh, học viên cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2016 (đến hết ngày 24/8/20196), có danh sách kèm theo.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên danh sách chi tiết kèm theo, phản hồi vướng mắc (nếu có) trước ngày 05/9/2016 về Trường Đại học kinh tế qua Phòng Kế Hoạch tài chính để được hỗ trợ, địa chỉ mail: khtc_kt@vnu.edu.vn (Tiêu đề mail: HOC PHI SAU DAI HOC).

Sau khi hết thời gian đối chiếu, cán bộ lớp lập danh sách các học viên đã nộp học phí, có nhu cầu nhận biên lai, gửi  trước về Phòng KHTC qua địa chỉ mail trên. Thời gian trả Biên lai vào Thứ 6 hàng tuần, và kết thúc vào ngày 15/9/2016, cán bộ lớp đại diện nhận tại cửa số 2, Phòng 405 nhà E4, 144 Xuân Thủy. 


>> Download thông báo
tại đây.


Phòng KHTC - ĐHKT