Trang tin tức sự kiện
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Ngô Sỹ Tiệp

Ngày 20/8/2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Ngô Sỹ Tiệp. Cụ thể như sau:


1.  Thời gian: 16h00 ngày 10/8/2016 (thứ 4)

2. Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thành phần:

a) Khách mời

  • Đại diện Ban Giám hiệu
  • Đại diện Khoa Kinh tế chính trị
  • Đại diện Phòng Đào tạo
  • Tập thể giáo viên hướng dẫn

b) Các thành viên hội đồng

4. Chương trình

a. Từ 15h30 – 16h00: Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

b. Từ 16h00 : Bảo vệ luận án

- Đại diện đơn vị đào tạo SĐH tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ và đề nghị Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp.

- Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc.

- Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của NCS và các điều kiện cần thiết để NCS được bảo vệ luận án.

- Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của NCS.

- NCS trình bày tóm tắt nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút.

- Các phản biện đọc nhận xét.

- Thư ký Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác.

- Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để đánh giá kết quả của luận án cũng như kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học của NCS.

- Tác giả luận án trả lời các câu hỏi và làm rõ các vấn đề được nêu ra.

- Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

- Hội đồng họp riêng để thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án.

- Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng.

- Các đại biểu và NCS phát biểu ý kiến.

- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN