Trang tin tức sự kiện
 
Về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016

Thông báo số 5751/TB-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2013-E và QH-2014-E, hệ cao học, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016 như sau:

TT

 

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Ngày bảo vệ (Dự kiến)

Ghi chú

1

Từ 04/03/2016 đến 11/03/2016

Từ 09/04/2016 đến 17/04/2016

Học viên khóa QH 2013-E trúng tuyển đợt 1 phải đóng tiếp học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 11/03/2016

2

Từ 06/05/2016 đến 13/05/2016

Từ 11/06/2016 đến 19/06/2016

Học viên khóa QH 2013-E trúng tuyển đợt 2 phải đóng tiếp học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 13/05/2016

3

Từ 05/08/2016 đến 12/08/2016

Từ 10/09/2016 đến 18/09/2016

Học viên khóa QH 2014-E trúng tuyển đợt 1 phải đóng  học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 12/08/2016

4

Từ 23/11/2016 đến 30/11/2016

Từ 24/12/2016 đến 31/12/2016

Học viên khóa QH 2014-E trúng tuyển đợt 2 phải đóng  học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 30/11/2016Địa điểm nộp luận văn:

- Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học): P504 – Nhà E4, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 04.3754.7506 (554 - Mrs Trang).Trường ĐHKT - ĐHQGHN