Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 - năm 2015

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 - năm 2015 từ ngày 10/06/2015 đến ngày 25/06/2015. Dự kiến lịch bảo vệ luận văn đợt 3 năm 2015 vào các ngày 01, 02 & 08, 09/08/2015.


Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa QH-2012-E,

Căn cứ công văn số 5106/TB-ĐHKT ngày 27/11/2014 về về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015,

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 - năm 2015 từ ngày 10/06/2015 đến ngày 25/06/2015. Dự kiến lịch bảo vệ luận văn đợt 3 năm 2015 vào các ngày 01, 02 & 08, 09/08/2015.

Các học viên khóa QH-2012-E trúng tuyển đợt 2 năm 2012 sẽ phải đóng học phí gia hạn học tập nếu nộp hồ sơ bảo vệ luận văn sau ngày 25/06/2015.

Các học viên khóa QH-2012-E trúng tuyển đợt 1 năm 2012 khi nộp hồ sơ bảo vệ luận văn nộp kèm biên lai thu tiền học phí gia hạn (bản photo).

Trân trọng thông báo.

Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT - ĐHQGHN