Trang tin tức sự kiện
 
Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 - năm 2015

Thông báo số 524 /TB-ĐHKT ngày 12/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa QH-2012-E,

Căn cứ công văn số 5106/TB-ĐHKT ngày 27/11/2014 về về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015,

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 - năm 2015 được gia hạn đến ngày 27/03/2015 (thông báo số 5106/TB-ĐHKT quy định thời hạn nộp hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2015 từ ngày 02/03/2015 đến ngày 13/03/2015). Dự kiến lịch bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2015 vào các ngày 19, 25 &26/4/2015.

Các học viên khóa QH-2012-E trúng tuyển đợt 1 năm 2012 sẽ phải đóng học phí gia hạn học tập nếu nộp hồ sơ bảo vệ luận văn sau ngày 27/03/2015.

Trân trọng thông báo.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN