Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về việc hoàn thiện luận văn đối với học viên chương trình định hướng thực hành Khóa QH-2008-E, QH-2009-E, QH-2010-E

Thông báo số 421/TB-ĐHKT ngày 2/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ vào Báo cáo số 874//BC-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 20/11/2012;

Căn cứ vào công văn số 9545/VPCP-V.I  ngày 28/11/2014 của Văn phòng Chính phủ  về việc xử lý thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo: Trường tiếp tục nhận hồ sơ xin bảo vệ luận văn (nâng cấp từ tiểu luận) đối với  học viên chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh các khóa QH-2008-E, QH-2009-E, QH-2010-E đến hết ngày 31/05/2015. Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên đủ điều kiện trước ngày 30/06/2015. Đề nghị học viên thực hiện đúng theo thời gian thông báo của Nhà trường. Sau thời hạn trên, Trường Đại học Kinh tế sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin bảo vệ luận văn của học viên các khóa QH-2008-E, QH-2009-E, QH-2010-E chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội;

Người liên hệ: ThS. Đặng Thị Trang, email: dangtrang@vnu.edu.vn

Điện thoại:  04.3754.7506 (máy lẻ 544)


>> Download thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN