Trang tin tức sự kiện
 
Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cao học và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn cho học viên các khóa QH-2009-E, QH-2010-E, QH-2011-E, QH-2012-E

Thông báo số 4651/TB-ĐHKT ngày 31/10/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, căn cứ vào kế hoạch triển khai thu hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cao học cho các học viên các khóa QH-2009-E, QH-2010-E, QH-2011-E, QH-2012-E của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn cho học viên các khóa QH-2009-E, QH-2010-E, QH-2011-E, QH-2012-E cụ thể như sau:

Đối với các học viên khóa QH-2009-E, QH-2010-E gia hạn thời gian thu hồ sơ bảo vệ luận văn đến hết ngày 15/11/2014 và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn vào tháng 12/2014.

Đối với các học viên khóa QH-2011-E, QH-2012-E gia hạn thời gian thu hồ sơ bảo vệ luận văn đến hết ngày 30/11/2014 và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn vào tháng 1/2015.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo để các học viên biết và thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số Điện thoại: 0437547506 (504); Di động 0982.042.688 (Mrs Trang) hoặc 0973.340.988 (Mr Cường).


Trường ĐHKT - ĐHQGHN