Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3971/BGDĐT-GDĐH của Bộ GD&ĐT

Thực hiện Công văn số 3971/BGDĐT-GDĐH ngày 13/06/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của TTgCP tại cuộc họp xử lý sau thanh tra liên doanh, liên kết đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã kịp thời triển khai thông báo cho học viên, tiếp nhận ý kiến kiến nghị của học viên và đề xuất với ĐHQGHN về việc thực hiện Công văn nêu trên.


Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7442/BGDĐT-GDĐH ngày 11/10/2013 và Công văn số 1663/BGDĐT-GDĐH ngày 02/04/2014 về các đề xuất của ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN tiếp tục thông báo đến Khoa trực thuộc, các học viên các khóa QH-2008-E.CH, QH-2009-E.CH và QH-2010-E.CH chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản lý kinh tế về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch bổ sung, hoàn thiện tiểu luận thành luận văn như sau:

1. Về việc đăng ký thực hiện luận văn: Trường Đại học Kinh tế đề nghị học viên tiếp tục đăng ký thực hiện luận văn theo các đợt như sau:

- Từ ngày 02/05/2014 đến 30/05/2014
- Từ ngày 01/07/2014 đến 30/07/2014
- Từ ngày 01/11/2014 đến 30/11/2014

2. Phân công giáo viên hướng dẫn: Trường Đại học Kinh tế ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn học viên thực hiện tiểu luận tốt nghiệp tiếp tục hỗ trợ học viên bổ sung, hoàn thiện tiểu luận tốt nghiệp thành luận văn (trừ trường hợp bất khả kháng) theo các đợt như sau:

- Từ ngày 01/06/2014 đến 10/06/2014
- Từ ngày 01/08/2014 đến 10/08/2014
- Từ ngày từ 01/12/2014 đến 10/12/2014

3. Đánh giá luận văn: Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN, căn cứ vào hồ sơ đăng ký của học viên, sẽ tổ chức đánh đánh giá luận văn theo từng đợt cho các nhóm học viên, phù hợp với việc đi lại của học viên.

Đề nghị tất cả học viên, các Khoa và đơn vị có liên quan thực hiện tốt thông báo này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, học viên có thể liên hệ theo địa chỉ:

- Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ 504, 524, 554)
- Email: cuonglk@vnu.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN