Trang tin tức sự kiện
 
Công đoàn Trường ĐHKT phát động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số 05/CĐKT ngày 15/4/2020 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn các bộ phận

Thực hiện Công văn số 10/CĐĐHQGHN ngày 18/3/2020 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh và những ảnh hưởng xấu đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, và đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trước đại dịch, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế kêu gọi toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động chung tay đóng góp tùy theo điều kiện của từng người với tinh thần quyết tâm vượt qua đại dịch.

Nhận được Công văn này, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch Công đoàn các bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc trong toàn trường báo cáo cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cùng cấp vận động cán bộ đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng đợt vận động có ý nghĩa này.

Số tiền do cán bộ, nhà giáo, người lao động quyên góp sẽ được trích nộp một phần lên Công đoàn ĐHQGHN để ủng hộ theo chủ trương chung và sẽ sử dụng để ủng hộ sinh viên của Trường ĐH Kinh tế đang gặp phải có khăn do đại dịch Covid-19.

Để cuộc vận động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị Công đoàn các bộ phận thu theo đầu mối của từng Công đoàn bộ phận sau đó chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Công đoàn trường (nội dung chuyển khoản ghi rõ: Tên công đoàn bộ phận, số tiền, nội dung ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID19). Thời gian chuyển khoản về tài khoản Công đoàn Trường Đại học Kinh tế trước ngày 24/4/2020 (thứ sáu) để Công đoàn Trường tập hợp, báo cáo và gửi số tiền đóng góp được về cơ quan liên quan.

Tên đơn vị thụ hưởng: B.C.H Công đoàn Trường Đại học Kinh tế

Số tài khoản: 121.000.056.213        

Tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank). Chi nhánh Nam Thăng Long.

Trân trọng cảm ơn!


Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN