Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN

Thông báo số 821/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ký ngày 16/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội