Trang tin tức sự kiện
 
Chương trình trao đổi Sinh viên "Ngôn ngữ văn hoá Nhật Bản" năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

Thông báo số 563/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 19/02/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội