Trang tin tức sự kiện
 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (Covid-19)

Quyết định số 306/QĐ-ĐHKT ngày 20/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (Covid-19)Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN