Trang tin tức sự kiện
 
Về việc tham gia cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công"

Công văn số 442/ĐHQGHN - KHCN ký ngày 07/02/2020 v/v tham dự cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công" của ĐHQGHN


>> Download thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội