Trang tin tức sự kiện
 
12 cá nhân được khen thưởng danh hiệu Giảng viên tiêu biểu, Chuyên viên tiêu biểu và Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc năm học 2019-2020

Ngày 12/08/2020, Hiệu trưởng Trưởng ĐHKT-ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2172/QĐ-ĐHKT về việc khen thưởng danh hiệu Giảng viên tiêu biểu, Chuyên viên tiêu biểu và Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc năm học 2019 - 2020 đối với các cá nhân của trưởng.


>>> Chi tiết xem tại đây.

UEB_net